Dịch vụ CloudPBX

Tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ CloudPBX (Tổng đài ảo), giúp bạn quản lý và thiết lập dịch vụ tổng đài cho doanh nghiệp nhanh chóng, đơn giản.

Xem chi tiết
Dịch vụ CloudXCS

Tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ CloudXCS (Call Center) dành cho Quản lý, Giám sát (Supervisor), hỗ trợ thao tác, sử dụng và hiểu rõ chi tiết các tính năng.

Xem chi tiết
Ứng dụng XAD/CloudXAD

Tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng XAD/CloudXAD dành cho Điện thoại viên, Nhân viên tổng đài (Agent), hỗ trợ sử dụng phần mềm, thao tác nhanh chóng.

Xem chi tiết