Tài liệu CloudPBX

Tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ CloudPBX (Tổng đài ảo), giúp bạn quản lý và thiết lập dịch vụ tổng đài cho doanh nghiệp nhanh chóng, đơn giản.

Tài liệu CloudXCS

Tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ CloudXCS (Call Center) dành cho Quản lý, Giám sát (Supervisor), hỗ trợ thao tác, sử dụng và hiểu rõ chi tiết các tính năng.

Tài liệu XAD/CloudXAD

Tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng XAD/CloudXAD dành cho Điện thoại viên, Nhân viên tổng đài (Agent), hỗ trợ sử dụng phần mềm, thao tác nhanh chóng.

Tài liệu CFONO

Tài liệu hướng dẫn sử dụng CFONO và IP Phone dành cho toàn bộ nhân viên, hỗ trợ cách cài đặt và sử dụng phần mềm, thao tác nhanh chóng.

Release Notes

Cung cấp các bản phát hành mới và mô tả các bản cập nhật cho dịch vụ CloudXCS.

Firmware

Tổng hợp các phiên bản phần mềm cần thiết cho các thiết bị như IP Phone ...

FAQ

Tổng hợp các câu hỏi thường gặp khi sử dụng CloudPBX, CloudXCS, CloudXAD, WebXAD và cách giải quyết vấn đề.