CXCS (New)

Giới thiệu

Dịch vụ CloudXCS được cung cấp thông qua mạng Internet (Software as a Service), phù hợp cho mọi hình thức và quy mô doanh nghiệp có nhu cầu xây dựng/sử dụng hệ thống Call Center/Contact Center cho nhu cầu CSKH và bán hàng qua điện thoại.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng sau đây luôn là mới nhất cho mọi khách hàng, các tính năng mới sẽ được chúng tôi gửi email thông báo đến mỗi khách hàng và đồng thời được cập nhật trên tài liệu này (hoặc bạn có thể xem chi tiết tại mục Có gì mới.

Chính sách

Tất cả dịch vụ được cung cấp tại website www.cloudpbx.vn đều được tuân thủ theo các Quy định sử dụngĐiều khoản bảo mật thông tin. Vui lòng Liên hệ chúng tôi nếu bạn có bất kỳ yêu cầu hoặc đề xuất nào.

Đối tượng sử dụng


Quản lý CloudXCS

Login

Đăng nhập hệ thống theo URL cung cấp bởi dịch vụ CloudXCS với thông tin tài khoản và mật khẩu riêng cho mỗi khách hàng.

cxcs-login

Diễn giải
– Username: được cung cấp bởi CloudPBX
– Password: được cung cấp bởi CloudPBX

Home

dashboard-xcs

Menu:
[1] Menu chính
[2] Menu truy cập nhanh
[3] Menu phụ
[4] Tài khoản
Diễn giải

– Campaign*: chiến dịch bán hàng qua điện thoại (Telesales, Telemarketing)
– Report: Báo cáo chi tiết
Realtime: Giám sát trực tuyến
Setting: Thiết lập hệ thống
Search: Tìm kiếm dữ liệu
Dashboard: Bảng dữ liệu trực tuyến

[Ghi chú] * Tùy chọn dịch vụ – Vui lòng liên hệ nhân viên kinh doanh

Report

Thời gian

cxcs-report

Tổng quan

cxcs-tong-quan

Báo cáo chi tiết
Distribution by Queue

Distribution by Agent

Distribution by Date

Distribution by Hour

Distribution by Detail

Biểu đồ chi tiết
Distribution by Agent

Distribution by Date

Distribution by Hour

Distribution by Queue

Realtime

Dashboard

Tích hợp

Tích hợp Salesforce

Tích hợp Zendesk

Tích hợp Freshdesk

Tích hợp Custom CRM

Ứng dụng XAD
  • Tải về từ Chrome Web Store.
  • Ứng dụng XAD kết nối người dùng hệ thống CloudXCS Call Center và ứng dụng Salesforce.


Thông tin khác

Trang chủ | Liên hệ | 1900 6020 | hello@cloudpbx.vn
Dịch vụ CloudPBX | Dịch vụ CloudXCSDịch vụ CSKH Đa kênh | Dịch vụ AutoCall